ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 15-02-2024

*1. Definities:*
– “Events á la Jesz”: verwijst naar het bedrijf Events á la Jesz, gevestigd te Laurierdonk 5 te Spijkenisse.
– “Klant”: verwijst naar een individu, organisatie of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van Events á la Jesz.

*2. Diensten:*
– Events á la Jesz biedt een breed scala aan evenementenplanningsdiensten, waaronder maar niet beperkt tot het organiseren en coördineren van bruiloften, jubilea, verjaardagsfeesten en bedrijfsevenementen.

*3. Boekingen:*
– Alle boekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en worden bevestigd na ontvangst van een aanbetaling van 20% of ondertekende overeenkomst, afhankelijk van de specifieke vereisten van het evenement.

*4. Betalingen:*
– Betalingen voor diensten van Events á la Jesz dienen te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Eventuele resterende bedragen moeten worden voldaan vóór de datum van het evenement of bij vertrek van de stylist die de setup heeft verzorgd via pin, tikkie of contante betaling.

*5. Annuleringen en wijzigingen:*
– Klanten kunnen wijzigingen aanbrengen in hun boeking binnen een redelijke termijn van 10 dagen voorafgaand aan het evenement, afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.
– Annuleringen dienen schriftelijk via info@eventsalajesz.nl te worden gemeld aan Events á la Jesz en kunnen onderhevig zijn aan annuleringskosten volgens het annuleringsbeleid van Events á la Jesz.

*6. Verantwoordelijkheden van de klant:*
– Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie en het tijdig reageren op communicatie van Events á la Jesz met betrekking tot het evenement.
– Klanten zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door henzelf of hun gasten tijdens het evenement.

*7. Aansprakelijkheid:*
– Events á la Jesz is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door derden of omstandigheden buiten haar controle tijdens het evenement.

*8. Intellectueel eigendom:*
– Events á la Jesz behoudt alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de concepten, ontwerpen en documentatie ontwikkeld voor het evenement, tenzij anders overeengekomen.

*9. Toepasselijk recht en jurisdictie:*
– Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Rotterdam de exclusieve jurisdictie.

*10. Contactgegevens:*
– Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen klanten contact opnemen met Events á la Jesz via info@eventsalajesz.nl.

Door gebruik te maken van de diensten van Events á la Jesz, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

Contact

NEEM CONTACT MET ONS OP